Thời khóa biểu

Thứ 6 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 2
06:00
Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Học toán
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
Tham gia văn nghệ hằng tuần
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Văn học
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Kỹ năng mới
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
Thi đua vẽ tranh
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Âm nhạc
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Học vẽ
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

07:00
08:00
09:00
10:00
Ăn trưa
Cơm - Tôm thịt xào ngũ sắc - Canh : cải bó xôi - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Đậu phụ chiên om thịt - Canh : rau đay mùng tơi nấu cua - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Thịt kho tàu - Canh: bầu nấu tôm - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Cá phi lê sốt thịt cà - Canh: mọc, nấm kim nấu chua - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt - Canh: bí nấu thịt - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

11:00
12:00
13:00
14:00
Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiều Ôn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

15:00
16:00
17:00
18:00

Thứ 6

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 5

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 4

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 3

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 2

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30
Thứ 6 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 2
06:00
Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Học toán
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
Tham gia văn nghệ hằng tuần
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Văn học
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Kỹ năng mới
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
Thi đua vẽ tranh
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Âm nhạc
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Học vẽ
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

07:00
08:00
09:00
10:00
Ăn trưa
Cơm - Tôm thịt xào ngũ sắc - Canh : cải bó xôi - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Đậu phụ chiên om thịt - Canh : rau đay mùng tơi nấu cua - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Thịt kho tàu - Canh: bầu nấu tôm - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Cá phi lê sốt thịt cà - Canh: mọc, nấm kim nấu chua - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt - Canh: bí nấu thịt - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

11:00
12:00
13:00
14:00
Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiều Ôn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

15:00
16:00
17:00
18:00

Thứ 6

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 5

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 4

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 3

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 2

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30
Thứ 6 Thứ 5 Thứ 4 Thứ 3 Thứ 2
06:00
Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Học toán
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
Tham gia văn nghệ hằng tuần
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Văn học
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Kỹ năng mới
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
Thi đua vẽ tranh
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Âm nhạc
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

Đón trẻ, ăn sáng
06:30
07:30
Đón trẻ, ăn sángĐón trẻ, trao đổi nhanh thông tin với phụ huynh / Điểm danh + Thể dục sáng./ Ăn sáng / Vệ sinh cá nhân

Hoạt động học
Học vẽ
07:30
08:15
Hoạt động họcTrẻ tìm hiểu, khám phá, lĩnh hội kiến thức mới theo chủ đề / Làm quen với các hoạt động nhóm, cá nhân và tập thể / Rèn kỹ năng mới / Sau giờ học trẻ uống sữa.

Hoạt động ngoài trời
08:15
09:15
Hoạt động ngoài trờiVui chơi ngoài trời / Tham gia các trò chơi vận động tập thể theo chủ đề / Quan sát tự nhiên và hoạt động xã hội / Rèn kỹ năng chăm sóc cây, trò chơi dân gian..

Hoạt động góc
09:15
10:00
Hoạt động gócHoạt động vui chơi góc theo chủ đề / Tham gia các trò chơi đóng vai, học cách thể hiện các mối quan hệ giao tiếp trong xã hội. / Rèn luyện các hành vi, kỹ năng sống cơ bản

07:00
08:00
09:00
10:00
Ăn trưa
Cơm - Tôm thịt xào ngũ sắc - Canh : cải bó xôi - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Đậu phụ chiên om thịt - Canh : rau đay mùng tơi nấu cua - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Thịt kho tàu - Canh: bầu nấu tôm - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Cá phi lê sốt thịt cà - Canh: mọc, nấm kim nấu chua - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

Ăn trưa
Cơm - Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt - Canh: bí nấu thịt - Hoa quả
10:15
11:15
Ăn trưaVệ sinh cá nhân trước khi ăn / Ăn trưa / Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Ngủ trưa
11:30
14:00
Ngủ trưaChuẩn bị chỗ ngủ / Ngủ trưa

11:00
12:00
13:00
14:00
Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiều Ôn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

Ăn xế
14:15
15:15
Ăn xếVệ sinh cá nhân / Vận động tập thể / Ăn xế

Hoạt động chiều
15:15
16:30
Hoạt động chiềuÔn các hoạt động học. / Làm bài tập, hoặc rèn kỹ năng cá nhân. / Uống sữa

Trả trẻ
16:30
18:30
Trả trẻVệ sinh / Trao đổi tình hình trẻ trong ngày với phụ huynh. Trả trẻ.

15:00
16:00
17:00
18:00

Thứ 6

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 5

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 4

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 3

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30

Thứ 2

 • Đón trẻ, ăn sáng
  06:30 - 07:30
 • Hoạt động học
  07:30 - 08:15
 • Hoạt động ngoài trời
  08:15 - 09:15
 • Hoạt động góc
  09:15 - 10:00
 • Ăn trưa
  10:15 - 11:15
 • Ngủ trưa
  11:30 - 14:00
 • Ăn xế
  14:15 - 15:15
 • Hoạt động chiều
  15:15 - 16:30
 • Trả trẻ
  16:30 - 18:30
ĐẦU TRANG

Hotline

0903.886.393

Chat với tôi

logo